Aceasta Politica de confidentialitate descrie modului in care sunt colectate, utilizate, stocate si dezvaluite datele Dvs. cu caracter personal atunci cand utilizati site-ul www.enagrup.ro, impreuna cu toate subdomeniile acestuia (”Site-ul”), beneficiati de serviciile noastre sau interactionati in orice alt mod cu ENA GRUP SA. Va rugam sa parcurgeti subsectiunile de interes cu atentie, royal gclub casino pentru ca prelucrarea sa fie cat se poate de clara, transparenta si sigura.

Acordam o atentie deosebita procesarii datelor Dvs. cu caracter personal si vom lua toate masurile pentru a ne asigura ca prelucrarea datelor se realizeaza in acord cu principiile stabilite in legislatia privind protectia datelor aplicabila in Romania, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”).

 

Continut:

Operatorul de date

Ce date cu caracter personal utilizam

Categoriile de date pe care le colectam despre Dvs. pot include

Obligatia de a furniza anumite date cu caracter personal

Cum prelucram datele Dvs. cu caracter personal?

Folosirea mijloacelor automate de prelucrare

Destinatarii si categoriile de destinatari

Transferul datelor cu caracter personal in afara UE

Durata de stocare a datelor

Masuri de securitate

Drepturile Dumneavoastra

Modificari

Conditii specifice privind datele Dvs. cu caracter personal


  1. Prelucrarea datelor Utilizatorilor/Vizitatorilor Site-ului www.enagrup.ro si subdomeniilor acestuia

 

Operatorul de date

Operatorul responsabil pentru prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal este ENA GRUP SA („ENA”, „noi” sau „noua”), cu sediul in Romania, Galati, Str. Cpt. Vasile Panu 42, tel. 0236 461 999, email: office@enagrup.ro, website: www.enagrup.ro.

Responsabilul cu protectia datelor al ENA GRUP SA poate fi contactat prin e-mail la adresa: marketing@enagrup.ro.

 

Ce date cu caracter personal utilizam?

Putem colecta, utiliza, stoca si transfera date cu caracter personal obtinute dintr-o multitudine de surse:

– informatii comunicate in mod direct de catre Dvs. atunci cand interactionati cu noi sub orice forma sau pe care le furnizati atunci cand incheiati un contrat cu noi, si – informatii pe care le colectam despre Dvs. din alte surse printre care: informatii din surse publice precum registre publice, autoritati fiscale, articole de presa, platforme de social media, agentii de prevenire a fraudelor sau de la terti, in cele mai multe cazuri atunci cand efectuam verificari ale bonitatii Dvs.;

– informatii despre Dvs. furnizate de compania Dvs. sau un intermediar.

 

Categoriile de date pe care le colectam despre Dvs. pot include:

– date de identificare (nume, prenume, data nasterii, domiciliu, nationalitate, seria si numarul catului de identitate, permisului sau pasaportului), imagine (atunci când vizitati locatiile ENA sau participati la evenimentelor noastre), voce (prin inregistrarea apelurilor Dvs. catre unul din centrele noastre de contact) si semnatura;

– date de contact (e-mail, adresa de corespondenta – daca este diferita de domiciliu, telefon, fax, functia si compania pe care o reprezentati);

– date de conectare (IP, user si parole sau orice alte indicii si informatii de securitate similare utilizate pentru autentificare si acces la conturi de client si servicii oferite de ENA sau partenerii sai);

– date despre vehicul (VIN, numar de inmatriculare definitiv sau provizoriu, istoric defectiuni si reparatii etc.);

– informatii financiare (numar de cont bancar, informatii privind contul Dvs., precum storic achizitii de bunuri sau servicii, plati datorate sau primite, abonamentele pe care le utilizati sau alte informatii in legatura cu contul dvs. sau care sunt incluse in portalul nostru de gestionare a relatiei comerciale cu fiecare client) si orice alte informatii care ne permit sa evaluam capacitatea Dvs. de a contracta sub orice forma cu ENA.

– preferintele Dvs. atat in materie de marketing cat si pentru anumite produse, servicii si stil de viata atunci cand ne spuneti care sunt acestea ori atunci cand presupunem care sunt, in baza modului in care utilizati produsele si serviciile noastre.

Incercam pe cat posibil sa nu colectam sau sa prelucram categorii speciale de date cu caracter personal. Putem insa prelucra anumite informtii privind condamnari penale si infractiuni sau masuri de securitate conexe, in masura in care o astfel de prelucrare este autorizata sau permisa de reglementarile legale in vigoare, in special pentru evaluarea capicitatii Dvs. de a deveni client sau partener comercial al ENA.

 

Obligatia de a furniza anumite date cu caracter personal

In cazul prelucrarilor de date efectuate pentru derularea contractelor comerciale, indeplinirea obligatiilor legale sau in interesul legitim al ENA, furnizarea datelor poate fi obligatorie. Refuzul Dvs. de a furniza datele in astfel de situatii poate impiedica luarea masurilor necesare sau intarzia indeplinirea obligatiilor de catre ENA. Veti fi informat la momentul colectarii datelor despre necesitatea furnizarii datelor si eventualele consecinte ale unui refuz.

In cazul prelucrarilor bazate pe consimtamantul persoanei vizate (spre ex. in cazul comunicarilor de marketing), oferirea consimtamantului si furnizarea datelor cu caracter personal este in totalitate voluntara; pentru aceste cazuri, nu exista efecte negative pentru Dvs. in cazul in care alegeti sa nu oferiti consimtamantul sau sa furnizati date cu caracter personal.

 

Cum prelucram datele Dvs. cu caracter personal?

Utilizam datele dvs. cu caracter personal pentru:

– administrarea si gestionarea relatiei cu clientii si indeplinirea obligatiilor contractuale asumate, inclusiv furnizarea de produse / prestarea de servicii in domeniul auto (produse: vehicule, piese si accesorii auto); pentru a comunica cu Dvs. si pentru a raspunde solicitarilor pe care le transmiteti ENA;

– indeplinirea obligatiilor legale ale ENA, inclusiv pentru efectuarea inregistrarilor financiar-contabile, indeplinirea obligatiilor de raportare catre autoritati si organisme publice etc.;

– a va furniza oferte legate de produsele si serviciile noastre sau participarea la evenimentele organizate de sau in parteneriat cu ENA, atunci cand v-ati exprimat consimtamantul expres in acest sens;

– atunci cand prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime ale ENA, inclusiv pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in justitie, asigurarea securitatii sistemelor, bunurilor spatiilor si persoanelor, recuperarea debitelor restante, dezvoltarea afacerii noastre inclusiv managementul riscului si imbunatatirea calitatii serviciilor eferite.

Va rugam sa parcurgeti Sectiunea finala a prezentei Politici „Conditii specifice privind datele Dvs. cu caracter personal” pentru a afla toate detaliile despre categoriile de date cu caracter personal pe care le colectam de la Dvs. sau de la terte parti, scopurile pentru care procesam aceste date cu caracter personal si temeiul legitim al prelucrarii.

 

Folosirea mijloacelor automate de prelucrare

In cursul activitatilor noastre, nu utilizam procese decizionale automate in sensul Articolului 22 din GDPR. Daca vom aplica astfel de procese in viitor, vom informa persoanele vizate, separat, in conformitate cu prevederile aplicabile.

 

Destinatarii si categoriile de destinatari

Politica noastra este de a nu dezvalui, partaja, vinde sau inchiria datele unor terti, altfel decat este prevazut in prezenta Politica de confidentialitate. Orice acces la datele Dvs. cu caracter personal prelucrate de ENA este limitat la personalul care are nevoie sa le cunoasca pentru a-si indeplini sarcinile de serviciu. In anumite circumstante, poate fi insa necesar sa transmitem datele Dvs. (inclusiv prin acordarea unui drept de acces la date), destinatarilor si categoriilor de destinatari enumerati in continuare:

– furnizori de bunuri si servicii, actionand in calitate de imputerniciti ai ENA: anumite parti terte, afiliate sau neafiliate, pot primi datele Dvs. cu caracter personal pentru a procesa astfel de date pentru si in numele ENA, doar potrvit instructiunilor noatre si exclusiv in masura necesara efectuarii prelucrarilor pentru scopurile pentru care datele au fost initial colectate. Persoanele imputernicite vor face obiectul unor obligatii contractuale de confidentialitate si cu asumarea implementarii unor masuri de securitate tehnice si organizatorice adecvate, menite sa protejeze datele cu caracter personal.

– autoritati guvernamentale, instante judecatoresti, consilieri externi si parti terte similare, dupa cum este necesar sau permis de legea aplicabila, ca raspuns la cererea unei instante sau a altei autoritati publice, precum un mandat sau o citatie sau in cazul in care consideram, cu buna credinta, ca o astfel de dezvaluire este necesara pentru prevenirea fraudelor, combaterea operatiunilor de spalarea banilor sau de finantare a actelor de terorism, precum si pentru protejarea intereselor legitime ale ENA;

– terte parti care achitioneaza sau intentioneaza sa achizitioneze, total sau partial, business-ul ENA (sub forma de achitie de participatii in capitalul social sau transfer de active) si consultantilor acestora.

 

Transferul datelor cu caracter personal in afara UE

Unii dintre destinatarii datelor Dvs. cu caracter personal pot fi localizati sau pot avea operatiuni relevante in afara tarii Dvs. si a UE, cum ar fi Republica Coreea, unde legile privind protectia datelor pot oferi un nivel diferit de protectie comparativ cu legile din tara Dvs. si cu privire la care nu exista o decizie de adecvare a Comisiei Europene. Tarile care ofera un nivel adecvat de protectie a datelor dintr-o perspectiva a dreptului european privind protectia datelor includ Andorra, Argentina, Canada, Elvetia, Insulele Feroe, Guernsey, Statul Israel, Insula Man, Jersey, Noua Zeelanda si Republica de Est Uruguay.

Destinatarii stabiliti in SUA din SUA pot fi partial certificati. Privacy Shield este, de altfel, recunoscut ca oferind un nivel adecvat de protectie a datelor personale dintr-o perspectiva a dreptului european privind protectia datelor. In ceea ce priveste transferurile de date catre astfel de beneficiari din afara UE, oferim garantii adecvate, in special prin incheierea de acorduri de transfer de date in forma aprobata de Comisia Europeana (de exemplu clauze contractuale standard aprobate prin Decizile 2010/87 /UE si/sau 2004/915/CE) cu destinatarii sau prin luarea altor masuri pentru a asigura un nivel adecvat de protectie a datelor cu caracter personal.

 

Durata de stocare a datelor

Datele Dvs. cu caracter personal sunt stocate de ENA si/sau de destinatarii carora le transmitem aceste date, strict in masura necesara indeplinirii obligatiilor noastre si strict pentru perioada necesara pentru atingerea scopurilor pentru care au fost colectate, in conformitate cu dispozitiile aplicabile privind protectia datelor. Cand nu mai este necesara prelucrarea datelor Dvs. personale, acestea vor fi sterse sau distruse in siguranta din sistemele si/sau inregistrarile noastre si/sau vom lua masuri pentru ca aceste date sa fie anonimizate in mod corespunzator (cu exceptia cazului in care avem un alt interes justificat in retinerea acestor date care nu prevaleaza intereslor Dvs. sau trebuie sa va pastram informatiile pentru respectarea obligatiilor legale care ne revin).

 

Masuri de securitate

ENA a luat toate masurile tehnice si organizatorice necesare pentru ca datele Dvs. sa fie prelucrate intr-un mod care sa asigure securitatea si confidentialitatea acestora. Au fost implementate, in special, masuri in scopul prevenirii accesului neautorizat la date, utilizarii neautorizate sau ilegale a datelor cu caracter personal si a echipamentului utilizat pentru prelucrare, si masuri impotriva pierderii, distrugerii sau a deteriorarii accidentale.

 

Drepturile Dumneavoastra

In calitate de persoana vizata, beneficiati de o serie de drepturi, astfel:

– Dreptul de a va retrage oricand consimtamantul in cazul in care ENA va prelucreaza datele cu caracter personal in baza consimtamantului Dvs. Retragerea consimtamantului nu va afecta legalitatea prelucrarii efectuata anterior retragerii.

 Dreptul de acces – inseamna ca aveti dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu date cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, puteti obtine accesul la datele respective si la informatiile privind modalitatea in care sunt prelucrate aceste date. Informatiile ce va vor fi furnizate includ, printre altele, scopul prelucrarii, categoriile de date prelucrate, destinatarii sau categoriile de destinatari, perioada de retentie a datelor, drepturile Dvs. de a rectifica, sterge sau restrictiona datele accesate, daca este cazul. Acest drept poate fi restrans in cazul in care prevaleaza interesele legitime ale altor persoane.

In masura in care este posibil din punct de vedere tehnic, puteti obtine o copie a datelor cu caracter personal ce fac obiectul prelucrarii. In anumite circumstante, este posibil sa percepem o taxa rezonabila bazata pe costurile administrative.

– Dreptul la portabilitatea datelor – se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent de catre noi si care poate fi citit automat, dar si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

– Dreptul la opozitie – vizeaza dreptul Dvs. de a va opune prelucrarii datelor personale din motive ce tin de situatia Dvs. particular, atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct sau prelucrari efectuate in baza consimtamantului expres, aveti dreptul de a va opune prelucrarii in orice moment.

– Dreptul la rectificare – se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte, expirate sau incorecte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.

– Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – inseamna ca aveti dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; va retrageti consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; va opuneti prelucrarii si nu exista alte motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale mentionate la art. 8 alin. (1) din GDPR.

– Dreptul la restrictionarea prelucrarii – poate fi exercitat: in cazul in care contestati exactitatea datelor, pe perioada necesara verificarii corectitudinii datelor; daca prelucrarea este ilegala, iar dumneavoastra va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care ENA nu mai are nevoie de datele Dvs. in scopul prelucrarii, dar solicitati pastrarea acestora pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.

– Dreptul de a depune o plangere – plangeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).

Va rugam sa ne contactati imediat in cazul in care considerati ca datele Dvs. personale au fost furnizate fara consimtamant, prin cerere scrisa si datata, insotita de dovada identitatii Dvs., folosind datele de contact din sectiunea Operator a prezentei Politici de confidentialitate.

Va puteti oricand exercita drepturile sus-mentionate, in mod liber, sau ne puteti adresa orice intrebari suplimentare despre modul in care prelucram datele personale prin cerere scrisa si datata, insotita de dovada identitatii Dvs., folosind datele de contact din sectiunea Operator a prezentei Politici de confidentialitate.

Cererile pentru accesul, corectarea, restrictionarea sau stergerea prelucrarii trebuie sa fie facute in scris si sunt supuse restrictiilor legale in vigoare. Ne vom asigura ca sunt luate toate masurile adecvate pentru rezolvarea cererii dvs. fara intarziere si, in orice caz, in termen de 30 (treizeci) de zile de la primirea cererii. Informatia va fi transmisa prin mijloace electronice daca este posibil, cu exceptia cazului in care solicitati, in scris, altfel.

 

Modificari

Ne rezervam dreptul de a face modificari acestei Politici de confidentialitate, in orice moment si pentru orice motiv. Modificarile vor fi afisate pe Site-ul nostru, astfel incat sa aveti acces permanent la detaliile privind datele pe care le colectam, la modul in care si in ce conditii sunt folosite. Orice modificare materiala sau de alta natura va intra in vigoare in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data publicarii pe Site si ne rezervam dreptul de a va informa in mod corepunzator prin orice mijloc de comunicare. Va incurajam sa verificati periodic Politica de confidentialitate, pentru a fi la curent cu actualizarile.

 

Conditii specifice privind datele Dvs. cu caracter personal

Dispozitiile prezentei Sectiuni se completeaza cu orice alte prevederi speciale privind prelucrarea darelor, incluse in documentele ENA pentru activitati, campanii si evenimente specifice, precum (fara limitare): formulare, comenzi sau declaratii tipizate, regulamente de organizare a promotiilor, tombolelor sau evenimentelor, contracte comerciale, carnet de garantie al autovehiculelor etc.

 

A. Prelucrarea datelor Utilizatorilor/Vizitatorilor Site-ului www.enagrup.ro si subdomeniilor acestuia

 

Date prelucrate, politica de cookie:

Puteti utiliza Site-ul www.enagrup.ro impreuna cu toate subdomeniile sale fara sa dezvaluiti date cu caracter personal. Totusi, website-ul nostru utilizeaza cookie-uri pentru a imbunatati constant experienta Dvs. de navigare. Pentru mai multe informatii, va invitam sa parcurgeti Politica de utilizare a cookie-urilor:

Site-ul enagrup.ro poate utiliza cookie-uri, web beacons, pixels și alte tehnologii de urmărire atunci când vizitați site-ul www.kia.ro, inclusiv orice alt suport de informații, canal media, site mobil sau o aplicație mobilă legată sau conectată la acesta, în vederea personalizării Site-ului și îmbunătățirii experienției de navigare.

Această politică privind utilizarea cookie-urilor face parte din și este inclusă în prezenta politică de confidențialitate. Prin utilizarea Site-ului, sunteți de acord să respectați această Politică privind utilizarea cookie-urilor și Politica privind confidențialitatea.

Ce sunt cookie-urile?
Cookie-urile sunt fișiere de mici dimenisiuni alcătuite din litere și numerele ce sunt stocate pe computerul, terminalul mobil sau alt echipament de pe care se accesează internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Google Chrome), nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard-disk-ul utilizatorului.
De ce folosim Cookie-uri?
Cookie-urile ofera detinatorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de catre utilizatori, astfel incat sa le poata face mai eficiente si mai accesibile pentru utilizatori si sa poata include aplicatii sau functionalitati in site care creeaza o experienta de navigare mai facila, mai utila si mai placuta. Folosim cookie-uri pentru a personaliza Site-ul şi conţinutul afişat, pentru a oferi publicitate relevantă în categoria de interes a utilizatorului, pentru a monitoriza activitatea metrică agregată de utilizare a Site-ului, cum ar fi numărul total de vizitatori și paginile vizualizate, pentru a monitoriza și analiza eficacitatea Site-ului și a serviciilor oferite prin intermediul Site-ului și a activităților de marketing ale unor terțe părți. Atunci când integrăm în Site plug-in-uri ale rețelelor de socializare, acestea plasează cookie-uri social media pentru a va da posibilitatea să apreciaţi sau să distribuiţi o pagină sau un produs pe serviciul de socializare preferat. Putem oferi partenerilor (e.g. rețele sociale, agenţii de publicitate și cercetare de piaţă) informații cu privire la modul în care folosiți Site-ul.
Tipuri de cookie-uri folosite
În funcție de scopul lor, cookie-urile se împart în două categorii: Cookie-uri de sesiune și Cookie-uri persistente.
Cookie-urile de sesiune (denumite și cookie-uri necesare) sunt stocate temporar, doar pe perioada de navigare, de către browserul de internet folosit de către utilizator. Aceste cookie-uri sunt necesare pentru a asigura funcționarea corectă a Website-ului, fiind active în mod automat şi necondționat de acordul utilizatorului. Cookie-urile de sesiune se șterg în mod automat în momentul în care browserul este închis sau când o anumită sesiune a fost inactivă pentru o anumită perioadă de timp.
Cookie-urile persistente sunt stocate pe calculatorul sau dispozitivul de pe care utilizatorul accesează Website-ul și rețin preferințele utilizatorilor pentru un anumit site (ex: limba preferată în utilizarea site-ului). Aceste cookie-uri contribuie la îmbunătățirea modului în care se utilizează Site-ul ținând cont de comportamentul fiecărui utilizator în cadrul navigării site-ului. Aceste cookie-uri au o durată de viață mai îndelungată, dar pot fi șterse oricând din terminalul folosit prin modificarea setărilor browserului folosit.
În această categorie intră și cookie-urile „third party”, cookie-uri plasate de terți pe un site și sunt folosite pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât acestuia să i se propună publicitate relevantă în categoria sa de interes.
Nu vom utiliza aceste cookie-uri în alte moduri decât cele indicate în prezenta politică de utilizare a cookie-urilor:
Cookie -uri Marketing (1) utilizate pentru a-i urmări pe utilizatori de la un website la altul. Intenţia este de a afişa anunţuri relevante şi antrenante pentru utilizatorii individuali: Google Analytics, Facebook Pixel.
Website-ul nostru folosește unelte de analiză a traficului pe site de la Google Analytics. Pentru a alege să nu mai fiți urmărit de Google Analytics vă rugăm să vizitați http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Puteți opta să nu fiți profilat de Google în scop publicitar, accesând https://www.google.com/settings/ads
Website-ul nostru folosește unelte de informare cu scop publicitar pentru vizitatorii site-ului prin Facebook Pixel. Pentru a alege să nu mai fiți urmărit de Facebook vă rugăm să vă logati in contul dvs. si sa alegeti aceasta optiune din setarile personale.
Configurare şi Acord pentru utilizarea Cookie-urilor
Cookie-urile de sesiune sunt implicit acceptate de utilizatori, acestea fiind absolut necesare pentru funcționarea Site-ului.Utilizarea acestor setari pe Site-ul nostru poate să nu ducă la ștergerea cookie-urilor deja setate. Rețineți și că browser-ul dumneavoastră vă poate permite să specificați ce pagini de internet au întotdeauna sau nu au niciodata permisiunea de a folosi cookie-uri. Pentru mai multe informații despre controlul cookie-urilor, verificați setările browserului sau ale dispozitivului pentru modul în care puteți controla sau respinge cookie-urile sau accesați următoarele link-uri:
Apple Safari
Google Chrome
Microsoft Edge
Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox
Opera
Android (Chrome)
Blackberry
Iphone or Ipad (Chrome)
Iphone or Ipad (Safari)
Alte tehnologii de urmărire
În afară de cookie-uri, putem utiliza web beacons, pixels și alte tehnologii de urmărire pe site, în vederea personalizării site-ului și îmbunătățirii experienției de navigare. Un „web beacon” sau un „pixel” este un obiect sau o imagine mică, încorporată într-o pagină web sau e-mail. Acestea sunt folosite pentru a urmări numărul de utilizatori care au vizitat anumite pagini și au vizualizat email-uri și pentru a obține alte date statistice. Colectează doar un set limitat de date, cum ar fi numărul de cookie-uri, ora și data paginii sau email-ul vizualizat și o descriere a paginii sau a email-ului unde se află. Puteți să le limitați utilizarea prin controlul cookie-urilor care interacționează cu acestea.
Modificari
Ne rezervăm dreptul de a face modificări acestei politici privind utilizarea cookie-urilor, în orice moment și pentru orice motiv. Orice schimbări sau modificări vor intra în vigoare imediat după publicarea variantei actualizate a politicii privind utilizarea cookie-urilor pe site. Din acest motiv, vă încurajăm să verificați periodic politica de utilizare a cookie-urilor, pentru a fi la curent cu actualizările. Continuarea utilizarii site-ului reprezintă acceptatea expresă a oricăror modificări aduse politicii de utilizare a cookie-urilor.

 

Scopul prelucrarii:

Datele furnizate prin completarea formularelor de contact si Test Drive vor fi folosite exclusiv pentru a analiza si a raspunde promt si eficient solicitarilor Dvs. In cazul refuzului de a furniza toate informatiile solictate, nu vom putea inregistra si, drept urmare, solutiona cererile Dvs.

Temeiul legitim:

Datele personale sunt prelucrate in baza consimtamantului Dvs. exprimat in conformitate cu Art. 6 alin. (1) lit a) din GDPR.

Perioada de stocare:

Ca regula generala, datele Dvs. vor fi pastrate pentru perioada necesara solutionarii definitive a cererilor transmise de Dvs. prin intermediul Site-ului. In cazul in care datele ne pot fi necesare pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in justitie, vom retinele datele Dvs. pe o perioada de 3 ani, reprezentand termenul general de prescriptie prevazut de legea romana.

 

B. Prelucrarea datelor pentru comunicari de marketing

Date prelucrate:

Folosim numele si prenumele, adresa Dvs. de e-mail, adresa de corespondenta si numarul de telefon, in functie de optiunea pe care o exprimati cu privire la primirea unor comunicari de marketing din partea ENA. Puteti opta sa fiti la curent cu ultimele noutati, informatii si oferte precum si cu cele mai noi modele lansate de ENA precum si evenimente organizate de sau in parteneria cu ENA, prin abonarea la newsletter pe Site sau bifarea casutelor relevante pe formularele de test drive, precomanda sau orice alte formluare puse la dispozitie (spre ex. in cadrul evenimentelor) de catre ENA.

Pentru abonarea la newsletter prin intermediul Site-ului, folosim asa-numita procedura „double opt-in” – abonare in doi pasi, ceea ce inseamna ca va vom transmite un newsletter prin e-mail, doar dupa ce ati confirmat explicit activarea serviciului de newsletter accesand link-ul din notificare.

Scopul prelucrarii

Folosim aceste date pentru a va transmite comunicari de marketing legate de ultimele noutati, informatii si oferte precum si cele mai noi modele lansate de ENA, pentru a va invita la evenimentele organizate de sau in parteneriat cu ENA sau pentru a va invita sa participati la studii de piata.

Temeiul legitim:

Datele personale sunt prelucrate in baza consimtamantului Dvs. expres, in conformitate cu Art. 6 alin. (1) lit a) din GDPR.

Perioada de stocare:

Vom inceta cu efect imediat transmiterea comunicarilor de marketing in cazul in care va retrageti consimtamantul pentru astfel de prelucrari prin transmiterea unui e-mail la adresa marketing@enagrup.ro sau prin accesarea link-urilor de dezabonare existente in fiecare dintre comunicarile primite pe e-mail. O astfel de retragere nu va afecta legalitatea prelucrarii inainte de retragerea consimtamantului.

 

C. Prelucrarea datelor Candidatilor

Datele prelucrate:

In cadrul desfasurarii activitatilor de recrutare, vom prelucra urmatoarele date cu caracter personal apartinand participantilor in procesele de selectie: nume, prenume, numar de telefon, varsta, locul si data nasteri, informatii privind studiile si experienta Dvs. profesionala, rezultate la eventuale teste de recrutare, etc. Puteti aplica pentru o pozitie in cadrul companiei noastre: prin depunerea/transmiterea CV-ului la adresa Romania, Galati, Str. Cpt. Vasile Panu 42, sau prin e-mail la adresa marketing@enagrup.ro.

Scopul prelucrarii:

Datele ne sunt necesare in scopul recrutarii, pentru stabilirea identitatii si eligibilitatii Dvs. pentru angajare, organizarea interviurilor si stabilirea si negocierea conditiilor ofertei de angajare.

Temeiul legitim:

Datele Dvs. personale sunt prelucrate pentru efectuarea demersurile necesare, la cererea Dvs., in vederea incheierii unui contract de munca intre Dvs. si ENA (Art. 6 alin.(1) lit. b) din GDPR), in baza consimtamantului Dvs. (Art. 6 alin. (1) lit a) din GDPR) si pentru indeplinirea intereselor legitime urmarite de ENA pentru recrutarea personalului atunci cand CV-urile sunt preluate din surse publice si platforme de profil (Art. 6 alin. (1) lit f) din GDPR).

Perioada de stocare:

Vom pastra datele furnizate pe perioada in care se realizeaza procesul de recrutare si, suplimentar, dupa expirarea acestei perioade, vom pastra datele Dvs. pe o perioada de 1 an pentru a reveni cu eventuale oferte de angajare. Puteti solicita oricand stergerea datelor in cazul in care nu mai sunteti interesat de o pozitie in cadrul ENA prin transmiterea unei cereri la adresa de e-mail: marketing@enagrup.ro.

 

D. Prelucrarea datelor clientilor

Date prelucrate:

In vederea incheierii si executarii contractului intre Dvs. si ENA, vom prelucra, in calitate de operatori independenti, datele cu caracter personal pe care ni le dezvaluiti, inclusiv date apartinand reprezentantilor, asociatilor/actionarilor sau persoanelor de contact desemnate de Dvs. pentru derularea relatiilor contractuale. Astfel de date sunt reprezentate de informatii privind numele, prenumele, numarul de telefon, adresa de e-mail, functia, CNP, seria si numarul de buletin, numarul de identificare al vehiculului, numarul de inmatriculare, etc.

In egala masura, dorim sa atragem atentia asupra faptului ca, in calitate de client persoana juridca, aveti obligatia de a asigura informarea adecvata a persoanelor vizate enumerate mai sus cu privire la prelucrarea datelor lor de catre ENA in baza contractului incheiat cu Dvs.

Scopul prelucrarii:

Vom utiliza aceste date exclusiv pentru incheierea contractelor si, ulterior, pentru a asigura derularea optima a relatiilor contractuale existente intre Ena si Dvs. In anumite cazuri, vom folosi aceste date si pentru intreprinderea anumitor proceduri, indeplinirea anumitor obligatii sau exercitarea unor drepturi ce decurg din incheirea contractul (ex: livrarea produselor, prestarea serviciilor, comunicarea cu clientul, efectuarea inregistrarilor financiar-contabile, efectuarea raportarilor obligatorii, gestionarea garantiilor si procesarea platilor aferente acestora, prestarea seviciilor de mentenanta, asistenta rutiera, incheierea asigurarilor si inmatricularea autovehiculelor – la solicitarea clientului, efectuarea sondajelor de opinie cu privire la produsele si serviciile oferite in scopul imbunatatirii si monitorizarii produselor si serviciilor, derularea unor campanii de rechemare in garantie, programe de rasplatire a loialitatii clientilor constand in oferirea unor avantaje, reduceri, discounturi, inclusiv sub forma unor carduri de fidelitate etc.)

Temeiul legitim:

Datele mentionate anterior vor fi prelucrate in temeiul executarii unui contract la care persoana vizata este parte, in cazul contractelor incheiate cu persoane fizice (Art. 6 alin. (1) lit. b) din GDPR).

Datele personale ale reprezentantilor, asociatilor/actionarilor si ale persoanelor de contact vor fi prelucrate in scopul intereselor legitime ale ENA (Art. 6 alin. (1) lit. f) din GDPR). Efectuarea sondajelor de opinie privind nivelul de satisfactie al clientilor nostri are la baza interesul legitim (Art. 6 alin. (1) lit. f) din GDPR) in scopul analizarii si imbunatatirii produselor, serviciilor si comunicarilor noastre cu Dvs.

In cazul in care veti solicita furnizarea serviciilor suplimentare de incheiere a asigurarilor si inmatriculare provizorie a autovehiculelor, vom prelucra datele dvs. in baza consimtamtamantului acordat conform Art. 6 alin. (1) lit. a) din GDPR.

In cazul in care suntem obligati sa dezvaluim/transmitem datele Dvs. catre autoritati, institutii sau alte organisme publice, vom prelucra datele Dvs. in vederea indeplinirii obligatiilor legale care ne revin (Art. 6 alin. (1) lit. c) din GDPR).

Perioada de stocare:

Datele furnizate vor fi pastrate pe durata executarii contractului si ulterior incetarii acestuia pe o perioada de 3 ani (termenul general de prescriptie), cu exceptia situatiilor expres reglementate de lege (spre ex: obligatia de intocmire si pastrare a documentelor financiar-contabile pe o durata de 10 ani) sau a cazurilor temeinic justificate (spre ex: pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in justitie).

 

E. Prelucrarea datelor Participantilor la Test Drive

Date prelucrate:

Daca doriti sa beneficiati de experienta la volanul modelelor ENA, puteti solicita programarea unui Test Drive prin completarea formularului disponibil pe Site sau printr-o vizita la showroom-ul nostru. Va vom solicita completarea unei declaratii si a unui formular (in care veti completa date de identificare si date de contact: numarul de telefon, adresa de e-mail, ocupatia, locul de munca) si prezentarea documentelor de identitate si permisului de conducere.

Scopul prelucrarii:

Datele vor fi prelucrate pentru stabilirea identitatii persoanelor, pentru verificarea legitimitatii dreptului Dvs. de a conduce autovehicule pe drumurile publice. Conditiile in care puteti efectua un Test Drive sunt detaliate in fomularul si declaratia de Test Drive, documente cu caracter obligatoriu.

Temeiul legitim:

Datele personale sunt prelucrate in baza consimtamantului Dvs. exprimat in conformitate cu Art. 6 alin. (1) lit a) din GDPR. Refuzul de a furniza informatiile mentionate mai sus ne pune in imposibilitatea de va oferi posiblitatea efectuarii un Test Drive.

Perioada de stocare:

Vom pastra datele Dvs. pentru o perioada de 1 an . La expirarea acestei perioade, datele Dvs. vor fi sterse. Puteti solicita oricand prin stergerea datelor furnizate prin transmiterea unei cereri la adresa de e-mail: marketing@enagrup.ro

 

F. Prelucrarea datelor Vizitatorilor Showroom-ului

Date prelucrate:

Accesul in locatiile ENA se realizeaza prin puncte de acces special amenajate. Pentru asigurarea securitatii spatiilor, bunurilor si persoanelor, locatiile ENA sunt prevazute cu sisteme de supraveghere video si paza. Vom colecta si prelucra: imaginea dvs., colectate prin intermediului sistemului de supraveghere video si numarul de inmatriculare al vehiculului pe care il conduceti, atunci cand accesul in locatie se face cu auto.

Scopul prelucrarii:

Datele Dvs. sunt prelucrate pentru a asigura paza si protectia persoanelor, bunurilor si valorilor, a imobilelor si a instalatiilor, pentru constatarea incalcarii obligatiilor, masurilor de securitate si a normelor de conduita precum si pentru combaterea savarsirii infractiunilor.

Temeiul legitim:

Prelucrarea datelor Dvs. este necesara in scopul intereselor legitime ale ENA , conform Art. 6 alin. (1) lit. f) din GDPR).

Perioada de stocare:

Vom pastra datele colectate de sistemul de supraveghere video pentru o perioada de maxim 30 de zile, cu exceptia cu exceptia situatiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate.

 

G. Prelucrarea datelor Participantilor la Evenimentele ENA

Date prelucrate:

In cadrul evenimentelor organizate de sau in parteneriat cu ENA, se pot realiza inregistrari video si fotografii. Fotografiile si/sau inregistrarile video realizate in cadrul si pe durata evenimentelor vor putea surpinde imaginea oricaruia dintre participantii la eveniment. Vom informa participantii la eveniment la momentul transmiterii invitatiilor si prin publicarea acesti informari la intrarea la eveniment.

Scopul prelucrarii:

Aceste fotografii si/sau inregistrari video vor fi prelucrate in scop de marketing si publicitate, prin publicarea lor pe reteaua interna de socializare a ENA sau in mediul online, pe Site-urile ENA sau ale partenerilor sai, precum si pe retelele de socializare publice.

Temeiul legitim:

Participarea la aceste evenimente valoreaza consimtamantul Dvs. expres pentru realizarea si utilizarea imaginilor captate in cadrul evenimentului, conform Art. 6 alin. (1) lit a) din GDPR.

Perioada de stocare:

Pastram imaginile captate la evenimente pentru o perioada de 60 zile. Nu avem nici un control ulterior asupra imaginilor foto si video devenite publice sau pastrate in arhiva personala a celorlalti participanti la eveniment.

 

  1. Data intrarii in vigoare: 25 mai 2018
  2. Versiune actualizata la data de 25.06.2019